Čedomir Jovanović o reakciji Saše Jankovića

0
290

Neodmerena reakcija predsedničkog kandidata Saše Jankovića, kojom se noćas ogradio od moje podrške, razočarala je, verovatno, ne samo glasače i članove LDP-a već i sve ljude posvećene idejama građanske Srbije.

Podrška koju sam dao Jankoviću nije izraz ličnih simpatija ili bilo kakvih jeftinih kalkulacija, ona je izraz borbe za ostvarenje ciljeva kojima sam posvećen od kad se bavim politikom. Tu podršku sam dao zbog svih ljudi sa kojima sam sarađivao, zbog svih koji su rešili da ne odustanu, zbog ljudi koji veruju da će nas svaki glas za Sašu Jankovića makar za korak približiti ostvarenju ideja koji su uvek bile jedini fokus naše politike. Kao dugogodišnji zaštnik građana, Saša Janković do sada nije pravio razlike među njima, dodeljujući im ili oduzimajući pravo da sami biraju kome žele da daju podršku i da kao gest snage tu svoju nameru javno ispolje.

Činjenica je da Saša Janković danas oseća potrebu da se ogradi od mene i LDP-a zbog naših izraženih programskih dilema usled odsustva njegove konkretne politike u odnosu na sve probleme našeg društva kao i neskriveno izbegavanje odgovora na sva fundamentalna pitanja od kojih presudno zavisi orijentacija zemlje, a samim tim i budućnost svih nas. Moja rezervisanost u pružanju podrške bila je izraz baš tih razlika u našim stavovima i izraz insistiranja na svim istinama. Potpunim istinama o devedesetim,  istinama o vremenu u kojem
svi živimo, ali i istinama o vremenu posle izbora u kojem on želi da nas vodi kao naš predsednik.

Zato mislim da je odbacivanje naše podrške, u političkom trenutku u kojem je svaki glas važan, a vrednosti savremenog, modernog, evropskog društva najugroženije u poslednjih petnestak godina, neodgovoran i nepromišljen čin koji ni na kakav način, bar u mom slučaju, ne utiče na već izneti stav o Saši Jankoviću kao  kandidatu za predsednika Srbije.

Podrška koju sam dao nije ni lična ni bezrezervna. Ona nije izraz mog hira niti bi mogla da se tumači kao naklonost Saši Jankoviću. Ona je mera moje beskompromisne politike, ali i mog poštovanja onih simpatizera Saše Jankovića sa kojima se, od kada postojim, zajedno borim za ideje koje oni i danas svojom energijom održavaju u životu. Zbog toga što ni sada ne odustaju i zbog svega što sa njima želim sutra da uradim za mene je neprihvatljivo da ih i sâm vređam postupcima koji su neodmereni kao noćna reakcija Saše Jankovića. Ona je, makar u mom slučaju, nepotrebno trošenje energije i vremena, s obzirom na to da sam izneo stav u skladu sa svojim uverenjima, koja ne može da promeni činjenica da Sašu Jankovića impresioniraju neka druga mišljenja i ljudi.