Dan sećanja na žrtve holokausta

0
198

Liberalno demokratska partija, na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, upozorava da žrtve holokausta ne smeju biti zaboravljene jer bi na taj način bio omogućen i zaborav zločinačke politike koja je milione nevinih ljudi, brutalno i iz najnižih neljudskih pobuda, oterala u smrt.

Politika zla oličena u verskoj, rasnoj i nacionalnoj mržnji i priroda nacizma mora biti jasna svakoj generaciji i svakom pojedincu kako rasizam, antisemitizam i šovinizam ne bi nikada više imali izgleda da ponove zločine u kojima je ubijeno više od šest miliona pripadnika jevrejskog naroda.

Istinito sagledavanje prošlosti, osuda zločina, kultura sećanja i kažnjavanje odgovornih za pokušaje prekrajanja istorije, negiranje ili relativizaciju nacističkog zla, može i mora biti osnova svakog društva za prevenciju sličnih zločina u budućnosti.