Najnoviji izveštaj AI o događanjima oko Savamale, kojim se kritikuje izostanak policijske reakcije, još jednom potvrđuje da je jedan od osnovnih uzroka ovakvog stanja u državi upravo nepostojanje jasno definisane odgovornosti političara, institucija i organa kako republičkih, tako i gradskih predstavnika vlasti.

LDP želi da ukaže na nepostojanje jasne podele političke odgovornosti. Ubeđeni smo da je osnovni uzrok tome zaostali model (de)centralizacije i nepostojanja jasno podeljenih prava i obaveza između Grada i Republike. Uloga decentralizacije, za koju se LDP od svog osnivanja zalaže, je upravo sprečavanje nedoumice ko je jasno i nedvosmisleno odgovoran za odluke od javnog značaja.

Upravo bi decentralizacija koja omogućava Gradu Beogradu da bira načelnika beogradske policije predupredila trenutnu situaciju u kojoj vlast osudu loše policijske reakcije tumači kao sveopšti napad na premijera, a opoziciji u gradu bi omogućila da izvrši jasno definisano imenovanje odgovornih i argumentovan pritisak na beogradske vlasti da snose političku odgovornost zbog lošeg rada načelnika koga je sama postavila.

Smatramo da je zadatak političkih aktera da stvore atmosferu i zakonske preduslove u kojima će građani na najneposredniji mogući način uticati na vođenje grada, oslobođeni mogućnosti da od nečijeg subjektivnog tumačenja zavisi kvalitet njihovih života.

U skladu sa tim, LDP se zalaže za stvaranje uslova u kojima bi se Beograđanima, preko svojih predstavnika u Skupstini grada, omogućilo da biraju prvog čoveka policije i na taj način jasno utiču na to kome će ukazati poverenje da brine o njihovoj bezbednosti.