Nenad Milić, zamenik predsednika LDP, u izjavi za “Danas” reagovao je na stav poslanika pokreta “Dosta je bilo” iznet u tekstu “Zasad podrška samo od Demokratske stranke”, objavljenom 13. oktobra u ovom listu.

Očigledno je da u pokretu DJB nisu pažljivo pročitali rezoluciju koju smo kao poslanička grupa uputili u skupštinsku proceduru.

Ona se, naime, upravo bavi suštinskim pitanjima kao što su autonomija za srpsku zajednicu na Kosovu, zaštita ljudskih i imovinskih prava i zaštita kulturne baštine. I to, kako u preambuli predložene rezolucije, u članovima 6. i 7, tako i u obrazloženju.

Predložena rezolucija predviđa i političke načine koji će, po našem mišljenju, najbrže i dovesti do ostvarenja ovih ciljeva, a to su ubrzani put Srbije ka članstvu u EU i prijem u NATO.

Pitanja evropske budućnosti Srbije i položaja srpskog naroda na Kosovu su suviše ozbiljna da bi bila predmet političkog prepucavanja. Umesto „radikalskog“ načina etiketiranja opozicionih partija, a naročito LDP, DJB treba da konačno iznese svoje političke odgovore na važne društvene teme koje su od suštinskog značaja za život građana.