Ponovljeno je da su deset utvrđenih tačaka sa prošlog sastanka, polazna osnova za razgovor o svim daljim zajedničkim aktivnostima. To, između ostalog, podrazumeva ubrzano pristupanje Srbije Evropskoj uniji i NATO, demokratizaciju društva i jačanje institucija, konačno rešavanje statusa Kosova uz podršku dogovorenim sporazumima iz Brisela, podršku očuvanju jedinstvene Bosne i Hercegovine, kao i rešavanje problema koji postoje u Sandžaku.

Vlast ne želi i ne može da uradi poslove od kojih zavisimo svi i zato se umesto problemima vladajuća koalicija bavi opozicijom. Zbog toga opozicija nema pravo na isto ponašanje, već moramo kandidovati politiku koja bi u budućnosti bila konkurentna onome što radi Vučić.

LDP i SDA Sandžaka će za ove ideje tražiti podršku onog dela društva koje razume da su ovi izbori pred nama prilika da se definišu poslovi koje ćemo raditi zajedno posle kampanje, kao i šansa za dalju afirmaciju ideje o modernoj građanskoj Srbiji.