Stvaranje atmosfere u kojoj se stalno govori o izmišljenim preprekama, uslovima i ultimatumima koji navodno dolaze od strane Brisela postaje traženje alibija i očigledna namera da se građani Srbije pokolebaju u opredeljenju da se ide brže ka članstvu u EU i potrebama da se društvo reformiše, a urušena država transformiše u modernu zemlju snažnih institucija.
Umesto da se diplomatska aktivnost usmeri ka ubrzanju otvaranja i zatvaranja poglavlja, energija se troši na besmislene izjave koje, ipak, u sebi kriju opasnost da se društvo većinski odrekne težnji da se Srbija priključi EU, pošto sve zamišljene reforme neće imati apsolutno nikakvog efekta ako svi građani u tim procesima ne vide sopstvene interese i potrebe.
LDP insistira da se dâ jasan odgovor na pitanje da li usporavanje integracija, koje su posle mnogih unutrašnjih otpora ipak započete, šalje znak da se vlast u svakom trenutku može njih odreći ako budu postojali pritisci koji će postati tako snažni da će nam oduzeti priliku da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Svaka neodlučnost na tom putu daje vremena i šansu da se pregrupišu snage koje nacionalizam i dezintegraciju Srbije sa zemljama zapadne Evrope kandiduju kao platformu iza koje treba u narednom periodu većina stanovništva da stane.